MENU

Yamfo w Ghanie

W maju 2018 roku włączyliśmy szkołę Sióstr z Yamfo w Ghanie w projekt naszej fundacji „Kredki dla Afryki” i dzięki waszej pomocy wysłaliśmy 200 kilogramów pomocy szkolnych – kredek, ołówków, zeszytów, bloków rysunkowych, farbek i innych. Dziękujemy pięknie wszystkim dzieciom i nauczycielom z polskich szkół, którzy pomogli nam sprawić radość naszym nowym przyjaciołom z Ghany!!! Jesteście cudowni! Yamfo to jedna z typowych wiosek Ghany.

Tutejsza ludność cierpi biedę, utrzymując się z rolnictwa. Trudną sytuację pogłębia szalejąca inflacja. Zgromadzenie: Siostry Najświętszej Rodziny z Nazaretu pracuje w tym regionie od pięciu lat, w tym czasie miał miejsce wzrost cen prawie o 80%! Siostry zgromadzenia, którego misją jest pomoc rodzinie w swojej pracy, wielką wagę przykładają do edukacji młodzieży, wiedząc, że - dać wykształcenie to dać lepszą przyszłość. Chociaż prawo w Ghanie zobowiązuje wszystkich rodziców do wysyłania dzieci do szkoły, wciąż spora liczba maluchów nie jest objęta edukacją. Jeżeli rodziny są wyjątkowo ubogie, dzieci są wysyłane do pracy. Językiem oficjalnym w Ghanie jest angielski, lecz większość rodziców nie umie czytać ani pisać i mówi tylko w lokalnym języku Twi. Tym samym nie mogą być wsparciem dla dzieci w ich edukacji.

Mieszkańcy Yamfo to głównie rolnicy, którzy są w stanie zarobić na podstawowe potrzeby swoich rodzin poprzez sprzedaż płodów rolnych na miejscowych ryneczkach. Ze względu na poziom biedy nie są w stanie posyłać swoich dzieci do szkół do miast, gdzie poziom edukacji jest na dobrym poziomie. Odpowiadając na potrzeby miejscowej ludności Zgromadzenie stara się dzieciom z tego nieuprzywilejowanego środowiska zapewnić dostęp do edukacji na dobrym poziome i zmniejszyć poziom analfabetyzmu który sięga 80 procent pośród tych poniżej 20 roku życia. Pragnienie Sióstr mogło się zrealizować kiedy 2 listopada 2015 roku otworzyły szkołę w Yamfo. Szkoła rozpoczęła pierwszy rok z ok. sześćdziesiątką trzylatków. Pierwsza grupa dzieci wkrótce skończy wiek przedszkolny i osiągnie wiek szkolny. Ze względu na to, że budynek szkolny jest mały, Siostry rozpoczęły już budowę kolejnych sal szkolnych tak żeby mieć je gotowe na wrzesień 2018.

Pierwsza wysyłka przyborów szkolnych do Yamfo

Sala lekcyjna w Yamfo