MENU

Koncert dla Kenii w bydgoskim Mózgu.

W 2000 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych – 189 państw (w tym również Polska) podpisało Deklarację Milenijną. Dokument podkreśla, iż powszechna edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz kluczowym czynnikiem ograniczającym skrajne ubóstwo. Podpisanie niniejszego dokumentu zobowiązuje do działań prowadzących do zapewnienia dzieciom ukończenia pełnego cyklu nauki na poziomie podstawowym. Statystyki prowadzone w roku 2016 podają, że wciąż w najuboższych krajach – dwoje na pięcioro dzieci nie chodzi do szkoły. Nigdzie na świecie poziom wykształcenia nie jest tak niski jak w Afryce. Afryka potrzebuje oświaty. Bez niej nie może istnieć żaden dobrze funkcjonujący i wydajny system administracyjny. Bez wykształcenia nie znajdzie się nikt, kto dbałby o drogi, szkoły czy szpitale, albo kto mógłby pracować w tych szkołach i szpitalach. Edukacja może pomóc pokonać rasizm i nienawiść, a dobrze wykształcona młodzież jest warunkiem postępu i tym samym polepszenia sytuacji ekonomicznej wielu Afrykanów. W dobie dyskusji i niechęci do uchodźców niezwykle istotne jest pomaganie tam na miejscu. Nikt dobrowolnie nie opuszcza ziemi swoich przodków. Głód i wojny to zagrożenie życia. Ten koncert to kropla w morzu potrzeb ale inicjatywa, która pozwala wierzyć, że młode pokolenie jest bardziej otwarte i świadome. To szczególne dla mnie wydarzenie. Edukacja jest szansą na lepszą przyszłość mieszkańców Afryki. Wyposażając szkoły, dajemy narzędzia, które służą całej społeczności. Dzieci chodzą do szkoły, zdobywają wykształcenie, a rodzice czas poświęcają codziennej pracy w polu czy przy wypasie krów i wielbłądów. To nie jest jednorazowy podarunek – to inwestycja w przyszłość mieszkańców tej malutkiej wioski na sawannie.

Dziękujemy pięknie – Julii Brzozowskiej, Wiktorii Szali, Dominice Danielewicz, Ani Lemeszew, Weronice Krajewskiej, Miłoszowi Wojciechowskiemu, Jankowi Chojnowskiemu i pani Annie Laudzie – Michalskiej!!! Dziękujemy artystom: The Boogie Shoes, The Shitstorms, Spontanicznej Grupie Muzycznej, Dorianowi Mościckiemu!!! Dziękujemy Sławkowi Janickiemu i Krzysiowi Kroschel bez których koncert by się nie odbył!!! Dziękujemy sponsorom, uczestnikom koncertu i wszystkim, którzy wspierają nas na co dzień! Wszystkim życzymy wszelkiego dobra, zdrowia i radości z okazji Świąt Bożego Narodzenia i cudowności 1000 w Nowym Roku! Kochamy WAS!!! Mam nadzieję, że za jakiś czas uda nam się zorganizować kolejny koncert! Wasza energia, muzyka i życzliwość czynią cuda!!!


wróć