MENU

Szanowni Państwo, Drodzy Nauczyciele,

Dostęp do edukacji jest jednym z podstawowych praw człowieka. Tymczasem na pewnych obszarach Afryki obywatele nie mają zapewnionej nauki choćby na podstawowym poziomie. Brak edukacji przyczynia się tam do pogłębiania ubóstwa, rozpowszechniania chorób zakaźnych i wzrastania analfabetyzmu. Trzeba zdać sobie sprawę, że Afryka jest nie tylko drugim pod względem wielkości kontynentem naszego globu, ale też najbardziej wewnętrznie zróżnicowanym. Jest najbiedniejszym kontynentem, walczącym z wieloma plagami jak np. AIDS, głód i toczące się wojny - nie dziwi zatem fakt, że tamtejszy system oświaty pozostawia wiele do życzenia.

Pragniemy by akcja Fundacji Asante "Kredki dla Afryki" umożliwiły dzieciom pójście do szkoły i edukację - jedyną drogę do poprawy ich losu. Tylko wykształcenie może wyrwać afrykańskie dzieci z kręgu biedy i bezradności. Szkoła to najlepsza inwestycja w przyszłość tych dzieci. Wśród nich są też dzieci szczególnie uzdolnione, które nie mają możliwości rozwijać swego talentu. A przecież umożliwienie im kształcenia - jest szczególną szansą nie tylko dla nich samych ale dla całego społeczeństwa Afryki.

Wielu ludzi twierdzi, że niepotrzebnie polskie organizacje pomagają osobom z Afryki czy Indii skoro tyle biedy jest w naszym kraju. Takie myślenie nie jest dobre. Na świecie jest ogrom biedy. Nieważne, czy będziemy pomagać osobie z tej samej ulicy, z tego samego miasta, z tego samego kraju czy mieszkającej tysiące kilometrów stąd. Ważne, że chcemy wnosić w ich życie coś dobrego, coś miłego.

To niesamowite, ile radości daje pomoc innym. Dla nas liczy się każdy, choćby najmniejszy gest pomocy.

Kierując się słowami Helder Camera prosimy  o przystąpienie Państwa szkoły do programu Fundacji Asante „Kredki dla Afryki” na rzecz edukacji afrykańskich dzieci: „Jeżeli marzy tylko jeden człowiek – pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli będziemy marzyć wszyscy razem – będzie to już początek nowej rzeczywistości".

Z poważaniem FUNDACJA ASANTE