MENU

Sprawozdania merytoryczne

  Stasus OPP upoważnia Fundację Asante do transparentności swoich działalności merytorycznych i finansowych. Aktualnie obowiązek sprawozdawczości nakłada na każdą organizację OPP Narodowy Insytut Wolności. Wszystkie prawozdania roczne publikowane są na stronach NIW.

     Zarząd Fundacji Asante działa jedynie w dwie osoby. Joanna Kotwicka – wiceprezes fundacji ( podróżniczka i czynna nauczycielka w szkole ponadpodstawowej w Bydgoszczy ) oraz Krzysztof Pijarowski – prezes fundacji (emerytowany dziennikarz). Zarząd nie pobiera wynagrodzenia za swoją pracę. Podobnie członkowie Rady Fundacji Asante. Siedziba fundacji w Gorzowie i oddziału w Bydgoszczy mieszczą się w mieszkaniach prywatnych fundatorów, czyli bezkosztowo. Główna księgowa od roku 2022 pracuje również bez wynagrodzenia, na zasadach wolontariatu. Fundacja wspierana jest przez wolontariuszy – nauczycieli, którzy w swoich szkołach i placówkach oświatowych realizują nasze akcje : Kredki dla Afryki, Bose stópki dzieci z Laare oraz Szkoła na sawannie. Paczki pakowane są przez wolontariuszy – uczennice i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy, podopiecznych klas Joanny Kotwickiej.

Poniżej prezentujemy sprawozdania merytoryczne za kolejne lata.

1Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

3. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

4. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

5. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

7. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

8. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020

9. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2021

10. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2022