MENU

Sprawozdania merytoryczne

Stasus OPP upoważnia Fundację Asante do transparentności swoich działalności merytorycznych i finansowych. Aktualnie obowiązek sprawozdawczości nakłada na każdą organizację OPP Narodowy Insytut Wolności. Wszystkie prawozdania roczne publikowane są na stronach NIW.

Dodajmy, że Fundacja Asante od samego początku nie zatrudnia pracowników a Zarząd Fundacji i Rada Fundacji pracuje na zasadach wolontariatu. Jedyną osobą zatrudnioną na umowę-zlecenie jest księgowa. Suma umowy  jest jednak symboliczna.

Poniżej prezentujemy sprawozdania merytoryczne za kolejne lata.

1Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

2. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

3. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

4. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

5. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017

6. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

7. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

8. Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020