MENU

Fundacja Asante jest wpisana do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń pod numerem 0000362699 w dniu 10.08.2010 r

Poniżej można zapoznać się z odpisem KRS uproszczonym i pełnym.

Aktualny odpis KRS Fundacji Asante

Pełny odpis KRS Fundacji Asante