MENU

Fundacja Asante jako OPP

Fundacja Asante decyzją Krajowego Rejestru Sądowego oddział w Zielonej Górze uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego w dniu 02 lutego 2013 r.

Uprawnia to Fundację Asante do korzystania z dobrodziejstwa Ustawy o Pożytku Publicznym i Wolontariacie na mocy której podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji.


Informacje dodatkowe

Jeden procent może przekazać: podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnik objęty liniowo 19-procentową stawką podatku, podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych. Adresatem dotacji może być jedynie organizacja wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Aby zachować prawo do przekazania jednego procenta należy złożyć rozliczenie roczne w ustawowym terminie, tj. 31 stycznia dla zryczałtowanego podatku od przychodów PIT-28, 30 kwietnia dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych PIT-36, PIT-37, odpłatnego zbycia papierów wartościowych PIT-38.

Oficjalny wykaz Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do odpisu 1 % :

http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html