MENU

Nowe ławki dla szkoły na sawannie

Dzieci w Ndumuru, malutkiej szkole na sawannie w Kenii mają nowe ławki! Realizacja tego marzenia była możliwa również dzięki wielu wspaniałym ludziom, którzy zaangażowali się w organizację koncertu charytatywnego „Młodzi czują” w grudniu ubiegłego roku. W szkole w Ndumuru uczy się 90 dzieci, w każdej ławce siedzi troje uczniów. Koszt całej inwestycji wyniósł 700 euro. Wyposażając szkoły dajemy narzędzia, które służą całej społeczności. Dzieci chodzą do szkoły, zdobywają wykształcenie a rodzice czas poświęcają codziennej pracy w polu czy przy wypasie krów i wielbłądów.

8 edycja akcji Kredki dla Afryki

W roku szkolnym 2017/2018 dzięki waszemu wsparciu udało nam się przesłać łącznie 407 kilogramów pomocy dydaktycznych dla naszych małych przyjaciół w Afryce. Dary przekazaliśmy do: szkół w Laare, Ndumuru i Domu Dziecka A.I.C Kathonzweni Children Home w Kenii, ośrodka wspierającego dzieci ulicy St. Lawrence Home of Hope w Zambii oraz do szkoły Sióstr z Yamfo w Ghanie.

Kolejne paczki będziemy wysyłać 15 października 2018. Dziękujemy pięknie za to, że podarowaliście z nami kolejną cegiełkę ku lepszej przyszłości naszych podopiecznych! Asante!!! Cieszymy się, że jesteście z nami !!!

Zobacz kto nam pomagał...

Sprawozdanie merytoryczne OPP za 2017

Chcemy poinformować, ze zgodnie z Ustawą w dniu 04.07.2018 roku Fundacja Asante złożyła wszystkie wymagane dokumenty przez Bazę Sprawozdań OPP Narodowego Instytutu Wolności. Wymagane dokumenty to: Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, Bilans, Rachunek zysków i strat, Dodatkowe informacje i objaśnienia oraz najważniejszy dokument Sprawozdanie merytoryczne. Aby zapoznać się ze szczegółami sprawozdania merytorycznego kliknij poniższy link.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 Fundacji Asante

Cegiełki na szkołę w Ndmuru

Zbliżamy się do finalizacji naszego kolejnego działania w ramach projektu „Szkoła na sawannie”, którego celem jest zakup szkolnych ławek. Dzięki koncertowi charytatywnemu pod hasłem „Młodzi czują”, który zorganizowali uczniowie IX LO w Bydgoszczy”- zebraliśmy 600 euro. W szkole w Ndumuru uczy się 90 dzieci, w każdej ławce siedzi trje uczniów. Koszt jednej ławki wynosi 2500 szylingów kenijskich czyli 25 euro. Potrzebujemy zatem zebrać 750 euro, by zabezpieczyć ławki dla wszystkich dzieci. Każda nawet najmniejsza inicjatywa przybliżająca nas do zrealizowania tego marzenia jest bezcenna. Edukacja jest szansą na lepszą przyszłość mieszkańców Czarnego Lądu. Wyposażając szkoły dajemy narzędzia, które służą całej społeczności. Dzieci chodzą do szkoły, zdobywają wykształcenie a rodzice czas poświęcają codziennej pracy w polu czy przy wypasie krów i wielbłądów. To nie jest jednorazowy podarunek, to inwestycja w przyszłość mieszkańców tej malutkiej wioski na sawannie. Jeśli chcielibyście się przyłączyć do naszego wspólnego dzieła – mamy dla Was cegiełki - obrazki – które przywieźliśmy z Kenii w 2017 roku.

Kochani! Zbliżamy się do finalizacji naszego kolejnego działania w ramach projektu „Szkoła na sawannie”, którego celem jest zakup szkolnych ławek. Dzięki koncertowi charytatywnemu pod hasłem „Młodzi czują”, który zorganizowali uczniowie IX LO w Bydgoszczy”- zebraliśmy 600 euro. W szkole w Ndumuru uczy się 90 dzieci, w każdej ławce siedzi troje uczniów. Koszt jednej ławki wynosi 2500 szylingów kenijskich czyli 25 euro. Potrzebujemy zatem zebrać 750 euro, by zabezpieczyć ławki dla wszystkich dzieci. Każda nawet najmniejsza inicjatywa przybliżająca nas do zrealizowania tego marzenia jest bezcenna. Edukacja jest szansą na lepszą przyszłość mieszkańców Czarnego Lądu. Wyposażając szkoły dajemy narzędzia, które służą całej społeczności. Dzieci chodzą do szkoły, zdobywają wykształcenie a rodzice czas poświęcają codziennej pracy w polu czy przy wypasie krów i wielbłądów. To nie jest jednorazowy podarunek, to inwestycja w przyszłość mieszkańców tej malutkiej wioski na sawannie. Jeśli chcielibyście się przyłączyć do naszego wspólnego dzieła – mamy dla Was cegiełki - obrazki – które przywieźliśmy z Kenii w 2017 roku. Koszt jednego obrazka (łącznie z kosztem wysyłki) to 25 zł. Razem znaczy skuteczniej!!! Pomagajcie z nami! Dziękujemy dotychczasowym naszym darczyńcom z całego serca! Jesteście wielcy!!!

Koncert dla Kenii w bydgoskim Mózgu.

Młodzież z polskiej szkoły - IX LO w Bydgoszczy (na profilu IB z maturą międzynarodową) zorganizowała koncert na rzecz szkoły w Ndumuru w Kenii. Jesteśmy absolutnie poruszeni wrażliwością młodych ludzi! Całkowity dochód z biletów zasilił projekt Fundacji Asante „Szkoła na sawannie”, którego celem jest zakup szkolnych ławek. W tej kenijskiej szkole uczy się 90 dzieci, w każdej ławce siedzi troje uczniów. Koszt jednej ławki wynosi 2500 szylingów kenijskich czyli 25 euro. Potrzebujemy zatem zebrać 750 euro, by zabezpieczyć ławki dla wszystkich dzieci. Każda, nawet najmniejsza inicjatywa, przybliżająca nas do zrealizowania tego marzenia, jest bezcenna. Podczas czwartkowego koncertu zebraliśmy 548 euro!!!

Spotkania w bydgoskich szkołach

W ramach akcji "Kredki dla Afryki" realizujemy prelekcje na temat Czarnego Lądu. W tym roku szkolnym odwiedziliśmy już: I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy oraz Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie.

Lud Samburu

Latem 2017 podarowaliśmy dzieciom Samburu przybory szkolne zebrane przez Was. Dziękujemy pięknie! Kobiety Samburu tak pięknie śpiewają: "Niech Twój Bóg, który dał Ci to wszystko i nauczył Cię dzielić się z innymi Błogosławi Ciebie i tych, których kochasz..."

"MŁODZI CZUJĄ" - koncert charytatywny w bydgoskim klubie MÓZG

Czwartek 14 grudnia 2017 godz.19

W Młodych - Siła! Ta niesamowita grupa przyjaciół z IX LO w Bydgoszczy wpadła na pomysł, by pomóc naszym małym podopiecznym w Kenii! Serce rośnie, kiedy młodzi ludzie z takim zaangażowaniem i radością pomagają, sami wychodzą z inicjatywą! Całkowity dochód z biletów na koncert zasili projekt Fundacji Asante „Szkoła na sawannie”, którego celem jest zakup szkolnych ławek. W tej kenijskiej szkole uczy się 90 dzieci, w każdej ławce siedzi troje uczniów. Koszt jednej ławki wynosi 2500 szylingów kenijskich czyli 25 euro. Potrzebujemy zatem zebrać 750 euro, by zabezpieczyć ławki dla wszystkich dzieci. Każda, nawet najmniejsza inicjatywa, przybliżająca nas do zrealizowania tego marzenia, jest bezcenna.

KREDKI DLA AFRYKI 2017/2018

Serdecznie zapraszamy do kolejnej edycji naszej akcji "Kredki dla Afryki". To cudowne, że dzieci i nauczyciele w polskich szkołach okazują tyle serca przyjaciołom z Czarnego Lądu.

W te wakacje udało nam się obdarować malutką szkołę Samburu, dzieci z Laare i Ndumuru w Kenii. Kolejną wysyłkę darów planujemy 16 października.

«12»